Over Beeldbrug
training beeld en brein
info beelddenken

Jeugd Basisschool

vanaf 9 tot 12 jaar

Schoolbasis Beeld en Brein®.

Deze methode werkt vanuit het principe dat je effectief, snel en leuk leert leren op basis van zelfvertrouwen en het (h)erkennen van je sterke en zwakke kanten. Dit geldt voor alle kinderen, beelddenker of niet. De training wordt gegeven in 8 bijeenkomsten van anderhalf uur.


Download Wetenschappelijk onderzoek Beeld en Brein® Methode

Download Wetenschappelijk onderzoek Beelddenken

Download lopend Wetenschappelijkonderzoek Beelddenken

Schoolbasis Beeld en Brein® is gericht op:

Het werken met beide hersenhelften

Door met beide hersenhelften tegelijk te werken, en meerdere leeringangen (je oren, je ogen en je lichaam) te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, het aanleren van geheugentechnieken en inzicht hoe de hersenen werken, kun je bewuster en dus beter leren.

Het doorgronden van teksten

Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen (tekstverklaring). Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, is noodzakelijk bij het lezen en leren.


Schoolbasis Beeld en Brein® leert kinderen met behulp van een kleurmethode de kernwoorden uit een tekst te halen. Hierdoor kunnen ze makkelijker een samenvatting maken. Deze samenvatting gebruik je dan voor het werkelijk leren en/of voor het maken van een Beeld en Brein Kaart (zie verderop in dit artikel). Zo ontstaat er inzicht in de structuur van (leer)teksten.


 

Het omzetten van teksten naar beeld

Door het maken van een Beeld en Brein® Kaart, wordt je werk overzichtelijk en kan informatie beter worden geleerd. Een Beeld en Brein Kaart is een schema op een A3 vel waarop al je leerstof is samengevat door middel van lijnen, pijlen, korte woorden/zinnen, kleuren en tekeningen.

Het organiseren van werkstukken en verslagen

Met behulp van een Beeld en Brein® Kaart kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat, kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat als vanzelf de structuur.

Het leren omgaan met je angsten en onzekerheden

Faalangst, minderwaardigheidsgevoelens en onnodige stress, kunnen een kind belemmeren bij het leren. Met behulp van oefeningen en speciale bewustzijnstechnieken leer je omgaan met deze gevoelens. Zowel het innerlijke ‘sterker staan’, als het leren omgaan met probleemsituaties kunnen hierdoor verbeterd worden. Zo voel je je zekerder, kun je beter denken, …… en dus leren.

De training Schoolbasis Beeld en Brein® wordt in groepjes gegeven van maximaal vier kinderen. De lesstof van de training zal verdeeld worden over acht bijeenkomsten van een uur en een kwartier.

Het is ook mogelijk om de training individueel te volgen tegen uurtarief. (particulier of LGF(rugzakje) of PGB)

Kosten Schoolbasis Beeld & Brein®

De kosten voor deze training bedragen € 245,- p.p voor 8 bijeenkomsten van anderhalf uur. Dit is inclusief:

U kunt zich opgeven via de site, door bij 'contact' het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BeeldBrug,

telefoon: 0517-418380 of 06-51235093