Over Beeldbrug
training beeld en brein
info beelddenken

Wat is Beeld en Brein?

De Beeld & Brein® methode heeft als doel kinderen te helpen om beter, sneller, leuker en effectiever te leren, zonder stress of faalangstgevoelens. Door gebruik te maken van zowel het taaldenkende als het beelddenkende vermogen van de mens, wordt leerstof (informatie) sneller en effectiever verwerkt en beter onthouden. Er komt structuur en overzicht, waardoor tijdwinst ontstaat.

De training 'Beeld & Brein®' is ontstaan vanuit het bedrijfsleven. Daar leert men hoe je snel teksten kunt lezen en samenvatten, hoe je in korte tijd dingen kunt onthouden en hoe je alle informatie zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van visuele leertechnieken waarbij je zowel je linker- als je rechterhersenhelft laat werken. Dit levert een optimaal resultaat op bij het verwerken, leren en begrijpen van lesstof. Daarnaast wordt er gericht gewerkt aan zelfvertrouwen en ontspanningsoefeningen.

In de brugklas is het vaak wennen! Agenda’s moeten worden bijgehouden en huiswerk moet zelf in porties worden verdeeld. Wat kun je wel en wat kun je niet aan? En hoe leer je eigenlijk het beste?.

Veel ouders blijken hun kind nog dagelijks te begeleiden bij het huiswerk maken. Niet de leerstof is het probleem, maar het leren zelf!

Door de specifieke en al bewezen leerstrategieën die in het bedrijfsleven worden gebruikt, om te zetten naar de schoolsituatie is er een nieuwe training ontstaan voor jeugd om efficiënt en snel te leren.

Download Wetenschappelijk onderzoek Beeld en Brein® Methode

Download Beelddenken wetenschappelijk onderbouwd