Over Beeldbrug
training beeld en brein
info beelddenken

Beelddenken

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één of twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen: het is een slimme ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit….. waar zit het probleem?

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een andere manier van denken; een andere manier van informatieverwerking. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen, zoals de meeste mensen. Het kan omschreven worden als een visueel-ruimtelijk denken.


Beelddenken is een hele snelle manier van denken. In één beeld omvat je het hele probleem waarin meerdere zaken tegelijk zichtbaar worden. Daardoor overziet de beelddenker snel het geheel en ziet hij snel de oplossing. Het lastige is dat je dat beeld niet zo snel in woorden, zinnen of cijfers kunt omzetten.

Het ontbreekt de beelddenker nogal eens aan geduld: het ene beeld roept alweer het volgende beeld op. Ook weet men vaak niet waar men moet beginnen.

Beelddenkers denken associatief en overzien meer het geheel van de dingen. Ze leggen verbanden en voegen eigen ervaring en kennis toe. Omdat ze in beelden denken, moeten antwoorden worden omgezet in taal. Dit kost tijd.

In het onderwijs worden beelddenkers vaak geconfronteerd met onbegrip, omdat ze net niet dat ene woord (of het verkeerde woord), weten op te roepen ondanks het feit dat ze de leerstof wel begrijpen.

Alles speelt zich drie-dimensionaal in het hoofd af en de oren blijven als informatiebron achter bij de ogen. Luisteren is dan ook nooit de sterkste kant. Dit is echter geen onwil, maar onmacht.

Beelddenken: een lastige gave

Beelddenken wordt weleens een ‘lastige gave’ genoemd. Lastig omdat het voor leerproblemen kan zorgen op school.


Een gave omdat het zich kan uiten in creativiteit, talenten op het gebied van inzichtelijk en ruimtelijk denken, humor en muzikaliteit.